Formål

Midtnorsk Fortellerforum skal arbeide for å:

  • skape en arena for å høre, se og oppleve muntlige fortellinger
  • skape et møtested for muntlige fortellere – profesjonelle og amatører
  • skape en arena for å fortelle og for å utvikle fortellerkompetanse.

Midtnorsk Fortellerforum ble stiftet 21. mai i 2007 på Bybroen Antikvariat i Trondheim. Et interimsstyre ble valgt fram til neste årsmøte i 2008. Dette styret arbeidet da ut vedtekter og staket ut veien videre.

Spørsmål? Send oss en epost: Midtnorsk Fortellerforum