Organisasjon

Midtnorsk Fortellerforum er en partipolitisk og livssynsmessig uavhengig interesseorganisasjon for fortellerkunst og muntlig fortelling i Midt-Norge.

Forumet har sitt sete i Trondheim, men navnet gir en geografisk avgrensning som ser utover Trondheim. Det betyr at fortellerforumet har aktiviteter i distriktet rundt Trondheim.